Raporty Fundacji

Koronawirus wpłynął na nasze na nawyki żywieniowe i konsumpcyjne. Coraz chętniej gotujemy, marnotrawimy mniej jedzenia, a także stawiamy na zdrowsze produkty.

„Po wybuchu pandemii badani zaczęli deklarować, że jedzenie stało się ważniejszą częścią ich codzienności. Chętniej wykorzystują resztki z posiłków do przyrządzania nowych potraw, a także bardziej przychylnie zapatrują się na dania zdrowe, zamiast gotowych lub składających się z produktów przetworzonych.”

dr hab. Grażyna Wąsowicz
Psycholożka ekonomiczna
Osoby, które mają w pracy przyjaciela, są 7-krotnie bardziej zaangażowane w swoje obowiązki.

“Jeśli zatrudniony ma w biurze lub zakładzie kogoś przyjaznego, jego zaangażowanie i zadowolenie jest wyraźnie większe niż w przypadku pozostałych ankietowanych. A po pandemii wpływ bliskich relacji na satysfakcję z pracy stał się jeszcze silniejszy”.

dr Monika Sońta
Socjolożka
Obecność kobiet w gremiach kontrolujących funkcjonowanie firm poprawia przejrzystość finansową organizacji.

„W wielu krajach europejskich wprowadzono nowe regulacje i po kilku latach możemy obserwować znacznie lepsze wyniki firm oraz większą transparentność ich działania. A to za sprawą większego zaangażowania kobiet w życie gospodarcze”.

prof. Dorota Dobija
Ekonomistka
Nie można prognozować sytuacji ekonomicznej kraju tylko na podstawie produktu krajowego brutto. Autorski wskaźnik sytuacji gospodarczo-społecznej pozwala ją zmierzyć na podstawie 45 parametrów.

„Niepewność osłabia koniunkturę gospodarczą, a słaba koniunktura zwiększa niepewność. To błędne koło może przerwać jeden z dwóch scenariuszy. Albo poprawią się nastroje i postawy społeczne, a co za tym idzie – poprawi się sytuacja realna. Albo odwrotnie – wyraźnie lepsza sytuacja realna poprawi nastroje i zredukuje niepewność”.

prof. Andrzej K. Koźmiński
Ekonomista
Postęp technologiczny premiuje wąską grupę wysoko wykwalifikowanych pracowników, co pogłębia różnice w zarobkach.

„Państwo musi zadbać o społeczną równowagę: o zmniejszenie liczby osób wykluczonych, bez dostępu do dóbr uznawanych dziś za podstawowe”.

dr hab. Jacek Tomkiewicz
Ekonomista
Ekodotacje czy opłaty środowiskowe – co naprawdę motywuje firmy? Dobrze zaprojektowana polityka podatkowa zwiększa nakłady firm na technologie tzw. czystej produkcji.

“Skuteczna metoda zachęcania biznesu do wprowadzania zielonych rozwiązań to tzw. policy-mix. Chodzi o łączenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z rozsądnym poziomem opłat środowiskowych”.

dr Kinga Tchórzewska
Ekonomistka