Previous slide
Next slide

A new school for a new world – w tych słowach zawiera się nasza wizja tworzenia światowej klasy, najlepszej uczelni biznesowej w sercu Europy. Do wspólnej podróży zaprosiliśmy naszych studentów, absolwentów, współpracowników, pracowników oraz partnerów biznesowych. Wszystkich nas łączy przekonanie, że edukacja na światowym poziomie to jedno z najlepszych narzędzi wywierania pozytywnego wpływu na przyszłość.

Z myślą o naszych marzeniach, w maju 2023 roku, powołaliśmy Fundację Rozwoju ALK, która zarządza pierwszym w polskim środowisku akademickim kapitałem żelaznym, dzięki któremu realizujemy nasze strategiczne cele. Wypracowane zyski umożliwią inwestycję w szerokie programy stypendialne, rozwój kadry akademickiej czy realizację unikalnych projektów badawczych.

Nowy świat, o którym myślimy, to niezwykle wymagające, ale też dające wiele szans i możliwości otoczenie społeczno-gospodarcze. To rzeczywistość, w której bliska współpraca z biznesem pozostaje w centrum naszej uwagi. Jestem przekonany, że unikalna możliwość wywierania pozytywnego wpływu na przyszłość – ramię w ramię z najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej – będzie niezwykle istotna i interesująca również dla Państwa. 

Żelazny Koźmiński to coś więcej niż wieczysty fundusz, to przede wszystkim ludzie, których łączy wspólny cel. Razem mamy wpływ, dlatego serdecznie zapraszam do współpracy.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Rektor ALK

Fundacja Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego

Aby dalej się rozwijać i wspierać realizację projektów wpisujących się w strategiczne obszary rozwoju, wzorem najlepszych światowych uczelni, powołaliśmy Fundację Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, której głównym zadaniem jest zarządzanie pierwszym w Polsce, w środowisku uczelnianym, kapitałem żelaznym.

Fundacja Rozwoju ALK powstała w maju 2023 roku. Fundusz wieczysty (żelazny) to nieustannie powiększana pula środków finansowych, która jest inwestowana, a jedynie zyski z tej inwestycji przeznaczane są na działania statutowe.

Struktura organizacyjna i statut Fundacji zapewniają bezpieczeństwo gromadzonych wieczyście środków oraz najwyższy poziom transparentności zarządczej. Nad polityką inwestycyjną czuwa Komitet Finansowy, w którym zasiadają wybitni eksperci z rynku finansowego. W ten sposób zabezpieczamy stabilne, długoterminowe finansowanie rozwoju uczelni na przyszłość.

Żelazny Koźmiński to:

Taką uczelnię tworzymy z naszymi partnerami biznesowymi, przyjaciółmi i darczyńcami.Dołącz do nas!

Fundacja Rozwoju ALK - dlaczego powstała?

Cele strategiczne ALK

szeroki program stypendialny

Naszą ambicją jest zapewnienie edukacji biznesowej osobom z największym potencjałem. Chcemy być uczelnią pierwszego wyboru dla wybitnych studentów z Polski i całego świata. Zależy nam, aby kwota za czesne i utrzymanie nie stanowiła bariery dla najzdolniejszych – choć wysokiej jakości edukacja wymaga dużych nakładów finansowych, a uczelnia niepubliczna nie otrzymuje subwencji państwowych, z których moglibyśmy skorzystać. Tworzymy więc nowatorskie programy stypendialne na różnych poziomach edukacji, stawiając na wsparcie liderów biznesu, firm i przedsiębiorców.

ROZWÓJ kadrY dydaktycznEJ

Możliwości rozwoju oferowane naukowcom, badaczom, ale też związanym z uczelnią praktykom biznesu, powinny być unikalne i wnoszące ogromną wartość dodaną w ich zawodową drogę. Aby tak było, proponujemy stypendia wyjazdowe na najlepsze uczelnie na świecie oraz zapraszamy zagranicznych wykładowców na kontrakty gościnne. Naszą ambicją jest pozycja uczelni pierwszego wyboru nie tylko dla studentów, ale również dla wybitnej kadry akademickiej.

REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Chcemy Współczesne projekty badawcze muszą być innowacyjne, interdyscyplinarne i odpowiadać na realne wyzwania świata, społeczeństwa, biznesu. Przyjmując taką perspektywę, wychodzimy poza ramy publicznych konkursów oraz grantów i umożliwiamy prowadzenie autorskich, nowatorskich badań z udziałem wybitnych naukowców z Polski i świata. Naszą ambicją jest rozwój uczelni w kontekście badawczym – tworzenie europejskiego inkubatora innowacji, trendów i koncepcji, a także miejsca pogłębionej analizy, która pozwoli kształtować odpowiedzialny społecznie biznes przyszłości.

ROZWÓJ KAMPUSU

Ważne jest dla nas, aby przestrzenie kampusu były oparte na inteligentnych systemach, które niwelują negatywny wpływ na środowisko, a jednocześnie gwarantują jak najlepsze warunki edukacji. Staramy się tworzyć miejsce przyjazne człowiekowi i otoczeniu. Wraz z rozwojem uczelni kampus będzie modernizowany i rozbudowywany.

Władze

Poznaj Zarząd Fundacji

dr Sylwia Hałas-Dej

prof. dr hab. Dorota Dobija

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

dr Paweł Wnuczak

Statut Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie realizowanej przez Akademię działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, kształcenia studentów, działalności w zakresie ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu.
Fundacja podejmuje nastepujące działania:

1) wspomaganie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty;
2) wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacyjności;
3) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami akademickimi w zakresie nauki i oświaty;
4) realizowanie programów stypendialnych lub naukowych na rzecz studentów lub pracowników naukowych biorących udział w projektach badawczych, których stroną jest Akademia.

Pobierz statut fundacji

Poznaj Radę Fundacji

Zbigniew Jagiełło

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

prof. ALK dr hab Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Kontakt i współpraca

Niezależnie od wyzwań, trudnych i niepewnych czasów stawiamy na rozwój nowoczesnej, odpowiedzialnej i innowacyjnej edukacji biznesowej. Wierzymy, że łączą nas wspólne cele i wartości. Jesteśmy przekonani, że razem możemy zmieniać świat na lepsze i wywierać pozytywny wpływ – na otoczenie i przyszłość. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

dr Sylwia Hałas- Dej

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju ALK
Dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów
sylwiah@kozminski.edu.pl

 

Iga Komar

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju
komar@kozminski.edu.pl