Darczyńcy Fundacji Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego

Artimex S.A.

Spółka Artimex S.A. działa na rynku Polskim od 2002 r. Początek jej działalności skupiał się głównie na kompleksowych pracach ziemnych oraz przygotowaniu terenu pod budowę. Przez 17 lat realizowaliśmy jako generalny wykonawca lub inwestor zastępczy budowy nowoczesnych zakładów magazynowania i suszenia zbóż, budowę hal czy zakładów przetwarzania odpadów komunalnych. Uczestniczyliśmy także w budowie infrastruktury drogowej począwszy od dróg gminnych, po drogi krajowe i autostrady. Oferujemy rzetelną
i kompleksową realizację inwestycji na profesjonalnym poziomie, od opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych poprzez budowę obiektów, aż do uzyskania prawomocnych decyzji na użytkowanie.
W 2019 r. – wraz z rozwojem rynku OZE w Polsce – zainteresowaliśmy się fotowoltaiką. Głównie skupiamy się na dużych projektach budowy farm fotowoltaicznych nie zapominając
o instalacjach dachowych dla firm i gospodarstw domowych. Przez te kilka lat zrealizowaliśmy zaawansowane projekty fotowoltaiczne zarówno na gruncie (wykorzystujące konstrukcje stalowe pod stoły fotowoltaiczne) jak i różnego rodzaju instalacje dachowe.
W 2023 r. zakończyliśmy – jako generalny wykonawca – budowę jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce dla Grupy ORLEN – farma o mocy 70 MW we Wielbarku, która pozwala na zasilenie ok. 35 tys. gospodarstw domowych.